Behandeling

Eerste consult

Tijdens het eerste consult bespreken wij uw wensen ten aanzien van het gebit en kaken. Samen met u kijken we naar de diverse behandelmogelijkheden. Daarna overleggen we met u of een orthodontische behandeling nodig, zinvol of anderszins wenselijk is. Het kan zijn, m.n. bij jongere kinderen, dat het beter is om voorlopig even af te wachten. Indien wordt besloten een behandeling te starten, zullen we een uitgebreid onderzoek inplannen om een definitief behandelplan op te stellen.

Uitgebreid onderzoek

Tijdens deze afspraak verzamelen we alle informatie die nodig is om een diagnose en bijpassend behandelplan op te stellen. We maken hiervoor gezicht- en mondfoto’s, enkele röntgenfoto’s en een digitale scan van het gebit. Het ‘happen’ is dus verleden tijd!

Planbespreking

Nadat het behandelplan door de orthodontist is uitgewerkt, zal dit samen met u besproken worden.  U krijgt inzicht in welke beugels nodig zijn, de duur en planning van de behandeling en eventuele alternatieve opties. Tijdens dit gesprek krijgt u ook de kostenbegroting mee.

Actieve behandeling

De behandeling start met het plaatsen van de beugel. Een beugel kan vast of uitneembaar zijn. Zodra de beugel is geplaatst komt u of uw zoon/dochter gemiddeld elke 6 weken op controle. Tijdens deze controles wordt de voortgang van de behandeling gecontroleerd en de beugel bijgesteld. Onze patiënten worden altijd gezien door één van de orthodontisten zelf. De orthodontisten  worden bij het aanbrengen en verwijderen van beugels en bij de controles bijgestaan door een zeer ervaren team orthodontie-assistenten.

Retentie fase

Met retentie wordt bedoeld het vasthouden van het resultaat als de beugel verwijderd is en de actieve behandeling beëindigd is. Wij besteden hier altijd veel aandacht aan. Uit ervaring en onderzoek weten wij dat tanden weer graag een stukje willen terugschuiven naar hun oude stand als de beugel eruit is. Dat is natuurlijk niet gewenst. Met draadjes achter de voortanden (spalkjes), nachtbitjes of andere maatregelen en nacontroles doen wij ons uiterste best om het behaalde resultaat zoveel mogelijk vast te houden.